Hyppää sisältöön

Ajankohtaista RSS

Lieksassa käynnistyy Mätäsvaaran vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seurantatutkimukset

11.10.2021
Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen rikastushiekka-alueella tehdään tutkimuksia valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa, jossa kartoitetaan lähivuosina yhteensä 19 käytöstä poistetun tai hylätyn kaivannaisjätealueen ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä kunnostustarvetta. Lokakuussa 2021 käynnistyvä hanke jatkuu vuonna 2022.

Jalasjärvellä selvitettiin pylväskyllästämön ympäristöriskejä - lisäselvityksiä tarvitaan

6.10.2021
Kurikassa tutkittiin maaperää Jalasjärven sähkön entisen pylväskyllästämön alueella kesällä 2021.

Kaivannaisjätealueiden valtakunnallinen selvitystyö on edennyt vuoden aikana kuudessa kaivoskohteessa

27.9.2021
Kesällä 2020 käynnistyneessä Pirkanmaan ELY-keskuksen KAJAK-hankkeessa ei ole vältytty yllätyksiltä, mutta hankkeessa on silti edistytty tavoitteiden mukaisesti. Ensimmäisen vuoden selvitys- ja seurantakohteet valittiin käytettävissä olevien tietojen pohjalta.

Parikkalan Saarenkylällä tehdään vanhan kaatopaikka-alueen selvityksiä

20.9.2021
Saarenkylän vanhan kaatopaikan alueella aloitetaan syksyllä 2021 ympäristötekniset tutkimukset. Tarkoituksena on selvittää kaatopaikka-alueen maaperän ja pohjaveden tilaa sekä jätetäytön haitta-ainepitoisuuksia, laatua, määrää ja laajuutta.

Meltolan vanhan kaatopaikan riskit selvitetään Imatralla

16.9.2021
Mellonmäen huipun lounaispuolella on liikkumisrajoituksia tutkimusten ajan syys-lokakuussa.
Lisää uutisia

Valtiontuki

Avustusta pilaantuneelle alueelle?

Valtio voi tukea isännättömien alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista.

Lue lisää avustuksen määrästä, ehdoista ja hakemisesta!

Tapahtumat ja koulutus

Pysy ajan hermolla PIMA-asioissa

Ympäristöhallinto ja yksityiset toimijat järjestävät ympäri vuoden lukuisia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia.

Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!

Toimijat

Urakoitsija tai viranomainen hukassa?

Pilaantuneiden alueiden selvittämisen ja puhdistamisen parissa työskentelee mm. tutkimuslaitoksia, konsultteja, urakoitsijoita ja viranomaisia.

Tutustu toimijoista koottuun luetteloon - tai ilmoita oma organisaatiosi listalle!

  • Tulosta sivu