Hyppää sisältöön

Ajankohtaista RSS

Onkilammen entisen haulikkoradan riskit ja tarvittavat toimenpiteet on selvitetty

22.1.2021
Suonenjoella sijaitsevan Onkilammen entisen haulikkoampumaradan lisätutkimusraportti valmistui vuoden 2020 lopussa. Lampi esitetään kunnostettavaksi poistamalla lammen pohjasedimenteissä olevat lyijyhaulit imuruoppauksella.

Kokkolassa tutkittiin vanhojen nahkatehtaiden maaperää - toimenpiteitä tarvitaan

14.12.2020
Kokkolassa on tutkittu viime vuosina kahden vanhan nahkatehtaan alueen pilaantuneisuutta. Tehtaat ovat toimineet useita vuosikymmeniä. Vuoden 2020 aikana valmistuneiden tutkimusraporttien mukaan alueilta ympäristöön kulkeutuvat haitta-aineet eivät aiheuta ympäröivien alueiden pilaantumista.

Tourusen entisen tervatehtaan ympäristöriskit selvitetään Uuraisilla

14.12.2020
Uuraisen Tourusen entisen tervatehtaan ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia loppuvuoden 2020 aikana.

Lahdessa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla ampumaradalla

14.12.2020
Peltolanmäen vanhan ampumaradan ympäristötutkimuksissa on havaittu raskasmetallipitoisuuksia pintamaassa. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet merkittävissä määrin pohjaveteen. Riskinarvion perusteella ampumaradasta ei aiheudu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä.

Heinolassa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla kaatopaikalla

7.12.2020
Opintien vanhan kaatopaikan ympäristötutkimuksissa todettiin haitta-ainepitoista jätteensekaista maata. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole merkittävissä määrin kulkeutuneet pohjaveteen. Pintavesilammikossa todettiin matalia haitta-ainepitoisuuksia.
Lisää uutisia

Valtiontuki

Avustusta pilaantuneelle alueelle?

Valtio voi tukea isännättömien alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista.

Lue lisää avustuksen määrästä, ehdoista ja hakemisesta!

Tapahtumat ja koulutus

Pysy ajan hermolla PIMA-asioissa

Ympäristöhallinto ja yksityiset toimijat järjestävät ympäri vuoden lukuisia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia.

Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!

Toimijat

Urakoitsija tai viranomainen hukassa?

Pilaantuneiden alueiden selvittämisen ja puhdistamisen parissa työskentelee mm. tutkimuslaitoksia, konsultteja, urakoitsijoita ja viranomaisia.

Tutustu toimijoista koottuun luetteloon - tai ilmoita oma organisaatiosi listalle!

  • Tulosta sivu