Ajankohtaista

Tuoreimmat uutiset

Syrjävaaran vanhan kaatopaikan läheisyydessä tutkitaan maaperää ja kaivovettä 10.8.2020
Kaavin kunnassa otetaan viikolla 33 tai 34 maaperä- ja vesinäytteitä Polvijärventiellä vanhan kaatopaikan lähellä olevalla kiinteistöllä.
Lue lisää
Suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kohdekohtainen selvitystyö käynnistyy 3.7.2020
2010-luvulla alkaneessa KAJAK-työssä päästään viimein käytännön toteutukseen, kun Pirkanmaan ELY-keskus käynnistää suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kohdekohtaiset selvitykset ja tarpeen mukaan kunnostukset. Tavoitteena on aloittaa kaikkien vakavaa haittaa tai uhkaa aiheuttavien 19 kohteen tarkemmat selvitykset 5-6 vuoden sisällä.
Lue lisää
Suo ja moninkertainen määrä pilaantunutta maata haastoivat pohjaveden turvaamisen Mikkelissä 3.7.2020
Viereinen suoalue ja arvioitua laajemmaksi paljastunut jätetäyttö ovat haastaneet kesän puhdistustyöt Mikkelissä Koiralahden pohjavesialueella. Vanha jätetäyttö puhdistetaan massanvaihdolla, joka on perinteinen ja toimiva menetelmä jätealueilla.
Lue lisää
Niilolan entisellä saha-alueella Kouvolassa ei todettu kunnostustarvetta 3.7.2020
Kouvolan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät ympäristöteknisiä tutkimuksia Kouvolassa Niilolan vanhan sahan alueella vuosina 2009-2020. Kohteessa todettiin lieviä haitta-ainepitoisuuksia. Riskinarvioinnin perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei aiheudu merkittäviä riskejä.
Lue lisää
Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella Kajaanissa ei todettu ympäristö- tai terveysriskiä 29.6.2020
Maaperä- ja pohjavesitutkimusten ja niiden perusteella tehdyn riskinarvion mukaan Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella ei ole raskasmetalleista aiheutuvaa ympäristö- ja terveysriskiä.
Lue lisää
Marttilan vanhan kaatopaikan ympäristötekniset tutkimukset valmistuivat Kärkölässä 23.6.2020
Kärkölän kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät keväällä 2020 ympäristöteknisiä tutkimuk-sia Marttilan vanhan kaatopaikan alueella. Kohteessa todettiin lieviä haitta-ainepitoisuuksia sekä pieni määrä jätettä. Riskinarvioinnin perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei aiheudu merkittävää riskiä. Sienien ja marjojen syömistä ei varotoimenpiteenä suositella.
Lue lisää

Lisää uutisia
Julkaistu 9.12.2016 klo 13.01, päivitetty 3.7.2020 klo 11.04