Jalasjärvellä selvitettiin pylväskyllästämön ympäristöriskejä - lisäselvityksiä tarvitaan

Uutinen 6.10.2021 klo 8.41

Kurikassa tutkittiin maaperää Jalasjärven sähkön entisen pylväskyllästämön alueella kesällä 2021.

Entisen pylväskyllästämön alueelta otettiin maaperänäytteitä. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää alueen maaperän tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. Perustutkimuksen lisäksi todettiin tarve lisätutkimuksille, joita on tarkoitus tehdä vuoden 2021 aikana.

Historiatietojen mukaan pylväskyllästämö on ollut toiminnassa vuosina 1958–1974. Alueella ei ole tehty aikaisemmin tutkimuksia.

Ympäristöriskien selvittämisestä sopivat Kurikan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy.

Lisätietoja

Miia Salonen, Kurikan kaupunki, 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi
Jari Akkanen, Kurikan kaupunki, 06 451 3103, jari.akkanen@kurikka.fi
Maarit Joukainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 374, maarit.joukainen@ely-keskus.fi
Christian Tallsten, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 547 2876, christian.tallsten@fcg.fi

Kartta Jalasjärven kyllästämön sijainnista
Kohde on merkitty karttaan punaisella.

  • Tulosta sivu