Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Ylöjärvellä ei havaittu ympäristö- tai terveysriskiä kahdella täyttöalueella – toisen selvityksiä jatketaan

Ylöjärvellä tutkittiin loka-marraskuussa 2021 maaperän, pohjaveden ja pintaveden pilaantuneisuutta Ahveniston ja Maunussuon täyttöalueilla. Kohteet ovat vanhoja täyttöalueita, joissa täyttömaan ajami...

21.1.2022
Esittelytilaisuus: Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin

Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin esitellään etätilaisuudessa torstaina 27.1. kello 9–12. Tilaisuus on tarkoitettu happamien sulfaattimaiden parissa työskenteleville viran...

14.1.2022
Imatralla ei todettu ympäristöriskejä Meltolan vanhalla kaatopaikalla

Imatralla tehtiin Meltolan vanhan kaatopaikan ympäristössä maaperän ja pohjaveden tutkimuksia syksyn 2021 aikana. Selvityksen perusteella Meltolan vanhalle kaatopaikalle ei tarvita riskinarviointiin p...

11.1.2022
Kouvolassa ei todettu ympäristöriskejä Ruostesuon vanhalla kaatopaikalla

Kouvolassa tehtiin syksyn 2021 aikana maaperän ja pohjaveden tutkimuksia Ruostesuon vanhan kaatopaikan ympäristössä. Selvityksen perusteella Ruostesuon vanhalle kaatopaikalle ei tarvita riskinarvioint...

10.1.2022
Sahanrannan puhdistamisen yleissuunnitelma on valmistunut Parikkalassa

Puhdistustarve on maaperän pintaosissa. Talousveden, viljeltävien ruokakasvien ja Simpelejärven kalojen käyttöä voi jatkaa normaalisti.

22.12.2021
Korsnäsin vanhalla kaivoksella alkaa keväällä ympäristötarkkailu – näytteitä myös yksityisiltä kiinteistöiltä ojien varsilta

Korsnäsin vanhalla lyijykaivoksella käynnistetään keväällä 2022 näytteenotto, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa alueen ympäristön tilasta. Seuranta on osa KAJAK-hanketta, jossa selvitetään suljettuj...

17.12.2021
Uuraisten entisellä tervatehtaalla tarvitaan toimenpiteitä pohjavesiriskien hallitsemiseksi

Uuraisilla tehtiin Tourusen entisen tervatehtaan ympäristössä maaperän ja pohjaveden lisätutkimuksia elokuun 2021 aikana. Lisätutkimuksilla tarkennettiin aikaisemmista tutkimuksista saatuja tuloksia. ...

17.12.2021
Vanhan kaatopaikan täytöt eivät aiheuta terveys- tai kulkeutumisriskiä Vesilahdella

Vesilahden kirkonkylän vanhan kaatopaikan ympäristössä tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syksyn 2021 aikana. Alueelta otettiin näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten...

16.12.2021
Entisellä huoltoasemakiinteistöllä maaperän puhdistustarve Joensuun Enossa

Joensuun Enossa, kantatie 73:n varrella sijaitsevan vanhan huoltoasematontin (entinen Seo Kaltimontupa) maaperän ja pohjaveden tila selvitettiin alkusyksyn 2021 aikana. Tutkimuksissa todettiin maanala...

14.12.2021
Suonenjoella valmistui Onkilammen lyijypitoisen sedimentin puhdistussuunnitelma

Suonenjoen Lintharjulla sijaitsevan Onkilammen alueelle on laadittu suunnitelma haulikkoratatoiminnassa pilaantuneen sedimentin puhdistamiseksi. Suunnittelutyö toteutettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja...

14.12.2021
Paakkilan vanhalla asbestikaivoksella hyvä nykytilanne - ei tarvetta puhdistamiselle tai tarkkailulle

Tuusniemen Paakkilassa sijaitsevan entisellä asbestikaivosalueella tehtiin ympäristöselvityksiä loppukesän ja syksyn 2021 aikana. Alueella on toiminut asbestikaivos vuosina 1907–1976.

8.12.2021
Pilaantuneiden alueiden valtionavustus on löytämässä paikkansa – uudehkoa avustusta myönnetään useimmiten kunnalle

5.12. vietetään maailman maaperäpäivää. ELY-keskuksissa tehdään maaperän suojelemiseksi monenlaista työtä aina valvonnasta käytännön hankkeisiin. Uusin väline maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi on ...

3.12.2021
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta ilmoitetaan jatkossa sähköisesti

Ilmoitus pilaantuneen alueen puhdistamisesta tehdään jatkossa ensisijaisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Palvelu on käytössä koko Suomessa, pois lukien Helsingin ja Turun kaupungit, missä ilmoit...

26.11.2021
Kiteen Villalassa selvitettiin vanhan kaatopaikan ympäristövaikutuksia - haitta-ainepitoisuudet pieniä

Villalan vanhalla kaatopaikalla tehtiin kesällä 2021 ympäristöteknisiä tutkimuksia. Tutkimuksilla selvitettiin kaatopaikkatäytön laajuutta ja laatua sekä kaatopaikan mahdollisia ympäristövaikutuksia. ...

19.11.2021
Anttosen vanhan ampumarata-alueen pohjavesi- ja terveysriskit arvioitiin vähäisiksi Lieksassa – Natura-alueelle tulossa ekologisia tutkimuksia

Tutkimusten perusteella alueen itäpuolella sijaitsevalle Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle kohdistuu pintaveden välityksellä vedenlaatuun ja mahdollisesti alueen kasvistoon ja eläimistöön vaiku...

17.11.2021
Outokummun keskustaajamassa selvitetään metallipitoisen maa-aineksen laajuutta ja laatua

Outokummussa on käytetty keskustaajaman maarakentamisessa vuosikymmenten ajan kaivosteollisuuden sivutuotteita, joihin lukeutuu pääasiassa sivukiveä ja rikastushiekkaa. Nyt selvitetään, millaisia risk...

5.11.2021
Kiteellä puhdistetaan Meijerinrannan maaperää

Vanhan sahan entisen lautatarhan alueella aloitetaan massanvaihto marraskuussa 2021. Alueella on havaittu dioksiinien ja furaanien lieviä pitoisuuksia.

5.11.2021
Lieksassa käynnistyy Mätäsvaaran vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seurantatutkimukset

Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen rikastushiekka-alueella tehdään tutkimuksia valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa, jossa kartoitetaan lähivuosina yhteensä 19 käytöstä poistetun tai hylätyn kaivan...

11.10.2021
Jalasjärvellä selvitettiin pylväskyllästämön ympäristöriskejä - lisäselvityksiä tarvitaan

Kurikassa tutkittiin maaperää Jalasjärven sähkön entisen pylväskyllästämön alueella kesällä 2021.

6.10.2021
Kaivannaisjätealueiden valtakunnallinen selvitystyö on edennyt vuoden aikana kuudessa kaivoskohteessa

Kesällä 2020 käynnistyneessä Pirkanmaan ELY-keskuksen KAJAK-hankkeessa ei ole vältytty yllätyksiltä, mutta hankkeessa on silti edistytty tavoitteiden mukaisesti. Ensimmäisen vuoden selvitys- ja seuran...

27.9.2021

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu