Valtiontuki selvittämiseen ja puhdistamiseen

Valtio voi tukea isännättömien alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista joko valtionavustuksella tai järjestämällä selvittämisen tai puhdistamisen valtion toimesta.

Valtiontukea voidaan myöntää, kun selvittäminen tai puhdistaminen on perusteltua terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseksi ja hallitsemiseksi. Valtiontuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista.  Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta. 

Valtiontukeen liittyvät tehtävät, kuten valtionavustuspäätökset ja järjestäminen, on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle.

PIMA-valtiontuen muodot, eli valtionavustus ja järjestäminen, sekä niiden edellytykset kuvana. Sama asia on selitetty tekstissä.
 

 

Julkaistu 23.12.2019 klo 10.39, päivitetty 12.11.2020 klo 9.13
  • Tulosta sivu