Vanhat jätehuoltotyöt

Valtio on tukenut alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista vuodesta 1989 alkaen. 31.12.2019 saakka tukeminen on perustunut valtion jätehuoltotyöjärjestelmään. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa terveys- tai ympäristöriskin aiheuttanutta pilaantunutta aluetta ei ole saatu muuten selvitettyä tai puhdistettua ja joissa yleinen etu on edellyttänyt toimia. 

Ympäristöministeriö on myöntänyt vuosittain noin 3-4 milj. euroa ympäristö- tai terveysvaaraa aiheuttavien kohteiden selvittämiseen ja puhdistamiseen. Yleisiä rahoitettuja kohteita ovat olleet vanhat suljetut kaatopaikat sekä sahat, kyllästämöt ja ampumaradat.  

Valtion jätehuoltotyöjärjestelmässä valtio ja yhteistyötaho, kuten kunta tai yksityinen taho, ovat solmineet jätehuoltotyösopimuksen. Siinä on sovittu muun muassa hankkeen tavoitteet, vastuut sekä osapuolten osuus hankkeen kustannuksista. Valtion jätehuoltotyöt keskitettiin vuonna 2016 Pirkanmaan ELY-keskukseen yhtä aikaa valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman (Maaperä kuntoon -ohjelma) kanssa. 

Jätehuoltotyöjärjestelmän avulla on selvitetty ja puhdistettu satoja alueita, mutta siihen on liittynyt ongelmia muun muassa perustuslain ja valtiontukilainsäädännön näkökulmasta. Lisäksi järjestelmä on perustunut pääosin kumottuun sääntelyyn, minkä vuoksi sitä ei ole voitu enää kehittää. 

1.1.2020 jälkeen valtio tukee selvittämistä ja puhdistamista uuden pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista koskevan lainsäädännön mukaisesti myöntämällä valtionavustuksia sekä järjestämällä selvittämisen ja puhdistamisen joissakin tilanteessa valtion toimesta. Myös uuteen valtionavustukseen liittyvät tehtävät on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. Viimeistään 31.12.2019 käynnistyvät hankkeet toteutetaan loppuun saakka jätehuoltotyösopimuksen mukaisesti. 

Julkaistu 23.12.2019 klo 12.35, päivitetty 3.2.2020 klo 14.51
  • Tulosta sivu